GOOD NIGHT SMS MARATHI

GOOD NIGHT SMS MARATHI

GOOD NIGHT SMS MARATHI ? *काही शब्द असतातचं असे की*  *ते नेहमीचं ऐकावे असचं वाटतं*   *काही नाती असतातचं एवढी गोड* *की ती कधी संपूचं नये असचं वाटतं*                 *_आणि_*..     *काही माणसं असतातचं*        *एवढी “आपली” की*                *ती नेहमी* *आपलीचं असावीत असचं वाटतं*?            ? *शुभ रात्री*?

Read More

GOOD NIGHT WISHES

GOOD NIGHT WISHES

GOOD NIGHT WISHES ?????   ♦जिवणाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत राहील , एकञ नसलो तरी सुगंध♦ दरवळत राहील , ♦कितीही दूर गेलो तरी मैञीचे हे नाते , आज आहे तसेच उद्या ही राहील .♦   ??………….शुभ रात्री…….??

Read More

GOOD NIGHT WISHES IN MARATHI

GOOD NIGHT WISHES IN MARATHI

GOOD NIGHT WISHES IN MARATHI *✍?इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है कल इतनी थीआज इतनी बढ गयी*.. …………..   *ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसे गिनता है कल इतनी थीं आज इतनी कम हो गयीं*………..                ??शुभ रात्रि??     ????जय श्री राधे कृष्णा????

Read More

MARATHI GOD NIGHT SMS

MARATHI GOD NIGHT SMS

MARATHI GOD NIGHT SMS ? *काही शब्द असतातचं असे की*  *ते नेहमीचं ऐकावे असचं वाटतं*   *काही नाती असतातचं एवढी गोड* *की ती कधी संपूचं नये असचं वाटतं*                 *_आणि_*..     *काही माणसं असतातचं*        *एवढी “आपली” की*                *ती नेहमी* *आपलीचं असावीत असचं वाटतं*?            ? *शुभ रात्री*?

Read More

GOOD NIGHT SMS IN MARATHI

GOOD NIGHT SMS IN MARATHI

GOOD NIGHT SMS IN MARATHI ?????   ♦जिवणाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत राहील , एकञ नसलो तरी सुगंध♦ दरवळत राहील , ♦कितीही दूर गेलो तरी मैञीचे हे नाते , आज आहे तसेच उद्या ही राहील .♦   ??………….शुभ रात्री…….??

Read More