Category: GOOD NIGHT

GOOD NIGHT SMS MARATHI

GOOD NIGHT SMS MARATHI ? *काही शब्द असतातचं असे की*  *ते नेहमीचं ऐकावे असचं वाटतं*   *काही नाती असतातचं एवढी गोड* *की ती कधी संपूचं नये असचं वाटतं*   …

GOOD NIGHT WISHES

GOOD NIGHT WISHES ?????   ♦जिवणाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत राहील , एकञ नसलो तरी सुगंध♦ दरवळत राहील , ♦कितीही दूर गेलो तरी मैञीचे हे नाते , आज आहे …

MARATHI GOD NIGHT SMS

MARATHI GOD NIGHT SMS ? *काही शब्द असतातचं असे की*  *ते नेहमीचं ऐकावे असचं वाटतं*   *काही नाती असतातचं एवढी गोड* *की ती कधी संपूचं नये असचं वाटतं*   …

GOOD NIGHT SMS IN MARATHI

GOOD NIGHT SMS IN MARATHI ?????   ♦जिवणाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत राहील , एकञ नसलो तरी सुगंध♦ दरवळत राहील , ♦कितीही दूर गेलो तरी मैञीचे हे नाते , …